Kompleksowy projekt ochrony żubra przez LP - rekultywacja łąk

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są prace związane z przygotowaniem łąk na poletka żerowe i kośne o powierzchni ok. 33ha. Celem prac jest uzyskanie odnowionych łąk zasianych mieszanką traw na uprzednio odpowiednio przygotowanych powierzchniach. Powierzchnie zlokalizowane są w leśnictwach Bludzie, Boczki, Dziki Kąt, Ostrówek w Nadleśnictwie Gołdap, powiat gołdapski, woj. Warmińsko-Mazurskie. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- karczowanie pni wraz z odwiezieniem karpiny w miejsce wskazane przez zamawiającego na odl. do 500m,
- wyrównanie powierzchni po wydobytych karczach,
- niwelacja i wyrównanie terenu,
- wyzbieranie i zwiezienie gałęzi i pozostałych korzeni na wskazane miejsce (odległość do 500m),
- wyzbieranie kamieni i złożenie w miejscach wskazanych przez zamawiającego,
- rozdrobnienie za pomocą kruszarki drobniejszych korzeni i gałęzi, które pozostały na powierzchniach,
- wykonanie oraz oczyszczenie istniejących rowów odwadniających,
- wbudowanie rur drenażowych,
- wbudowanie przepustów,
- wbudowanie pospółki drogowej,
- talerzowanie, oranie i uprawa gleby,
- wapnowanie, nawożenie i sianie trawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się