Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Leśna Podlaska, realizowana w ramach projektu „Zielona energia w Gminie Leśna Podlaska"

» Opis zapytania

2. Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach prywatnych, obejmująca między innymi:
1) dostawę i montaż, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, 23 kotłów na biomasę w budynkach prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) o mocy 16 kW– 5 szt.,
b) o mocy 20 kW–1 szt.,
c) o mocy 24 kW– 17 szt.
2) posadowienie kotła na biomasę wraz z zasobnikiem i podajnikiem paliwa,
3) podłączenie projektowanego układu do wężownicy podgrzewacza c. w. o.
4) połączenie projektowanego układu do istniejącej instalacji c.o.
5) montaż armatury, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
6) instalacja układu sterującego,
7) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
8) napełnienie instalacji,
9) zamknięcie instalacji c.o., pracującej w systemie otwartym zgodnie z protokołami
z wizji,
10) uruchomienie instalacji,
11) przeszkolenie Użytkowników,
12) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,
13) uzupełnienie ubytków ścian, stropów,
14) inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się