"Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Białośliwie" - świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich.

» Opis zapytania

Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych. Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Zamówienie jest podzielone na trzy części.
Część I - usługi opiekuńcze. Świadczenie usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych i pomoc uczestnikom projektu w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym żywieniowych, opiekę higieniczną, pielęgnację. Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 137 h/ na miesiąc ,tj. ok. 3014 h od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 r.
Część II - usługi opiekuńcze. Świadczenie usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych i pomoc uczestnikom projektu w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym żywieniowych, opiekę higieniczną, pielęgnację. Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 137 h/ na miesiąc ,tj. ok. 3014 h od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 r.
Część III - usługi asystenckie. Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego. Liczba osób objętych wsparciem: minimum 3 osoby niepełnosprawne. Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 12 h/miesiąc tj ok. 36 h w miesiącu , liczba godzin zegarowych usługi: ok.792 h. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 r.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się