Obsługa narady technicznej Spółki

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest obsługa gastronomiczno - hotelowa narady organizowanej przez Zamawiającego w dniach 24.10.2018 r. - 26.10.2018r. zgodnie załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Wraz z ofertą proszę złożyć następujące dokumenty:
1. KRS /CEIDG
2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty
4. Propozycję menu oraz szczegółową wycenę (kalkulacja Wykonawcy)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Organizacja imprez

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się