Zapewnienie Pogotowia Awaryjnego w budynkach będących w zarządzie Z. K. „PGM”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu Pogotowia Awaryjnego w budynkach będących w zarządzie Z. K. „PGM” na terenie Gminy Chorzów na
BOM-ach: Chorzów Stary, Chorzów II, Śródmieście, Różanka, Ruch, Hajduki oraz w budynkach Śląskiego Centrum Targowego. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zw. dalej SIWZ) i załączniki do niej, a w szczególności wzór umowy (zał. nr 9 do SIWZ). Zaplecze logistyczno – transportowe winno się znajdować na terenie, który umożliwi realizację zgłoszenia awaryjnego zgodnie z treścią zał. nr 9 do SIWZ. Powierzchnia ww. budynków objętych ww. zamówieniem wynosi 417 745,59 m2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji budynków

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się