DOSTAWA I WYDAWANIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W RAMACH SERWISU KAWOWEGO LUB OBIADÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "INTEGRACJA II” w okresie od 12.06.2018r. do 19.12.2018r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest przygotowywanie i wydawanie produktów spożywczych w ramach serwisu kawowego lub obiadów dla uczestników biorących udział w warsztatach i szkoleniach, wynikających z zadań projektu INREGRACJA II, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt Integracja II jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia składa się z 2 części (zakresów), z których każdy może być realizowany samodzielnie przez poszczególnych wykonawców.
2.1 Część 1 zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wydawanie produktów spożywczych w ramach serwisu kawowego dla uczestników biorących udział w warsztatach i szkoleniach w grupach wynikających z zadań projektu INREGRACJA II w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
Terminy dostawy:
I grupa
- 12.06.2018r. - 15.06.2018r. - 12 osób;
- 19.06.2018r. - 22.06.2018r. - 11 osób;
- 25.06.2018r. - 28.06.2018r. - 12 osób;
- 02.07.2018r. - 06.07.2018r. - 12 osób;
- 09.07.2018r. - 11.07.2018r. - 13 osób;
- 16.07.2018r. - 20.07.2018r. - 12 osób;
- 23.07.2018r. - 25.07.2018r. - 13 osób;
- 30.07.2018r. - 03.08.2018r. - 11 osób;
- 20.08.2018r. - 23.08.2018r. - 8 osób;
- 27.08.2018r. - 30.08.2018r. - 9 osób;
- 03.09.2018r. - 06.09.2018r. - 8 osób;
- 24.09.2018r. - 26.09.2018r. - 12 osób;
- 08.10.2018r. - 10.10.2018r. - 12 osób;
- 06.11.2018r. - 09.11.2018r. - 12 osób;
- 13.11.2018r. - 16.11.2018r. - 12 osób;
- 20.11.2018r. - 23.11.2018r. - 11 osób;
- 27.11.2018r. - 30.11.2018r. - 8 osób;
- 03.12.2018r. - 07.12.2018r. - 11 osób;
- 10.12.2018r. - 14.12.2018r. - 12 osób;
- 17.12.2018r. - 19.12.2018r. - 12 osób.
II grupa
- 13.06.2018r. - 15.06.2018r. - 11 osób;
- 18.06.2018r. - 20.06.2018r. - 12 osób;
- 25.06.2018r. - 27.06.2018r. - 12 osób;
- 06.08.2018r. - 10.08.2018r. - 15 osób;
- 03.09.2018r. - 08.10.2018r. - 10 osób;
- 05.11.2018r. - 07.11.2018r. - 12 osób;
- 12.11.2018r. - 14.11.2018r. - 11 osób;
- 19.11.2018r. - 21.11.2018r. - 12 osób;
- 26.11.2018r. - 30.11.2018r. - 12 osób;
- 10.12.2018r. - 13.12.2018r. - 10 osób.
Pod pojęciem serwisu kawowego w czasie 1 dniowego spotkania dla 1 grupy należy rozumieć:
1) Minimum 1 ekspres do parzenia kawy, kawa mielona do zasypania ekspresu na minimum 3 kubki kawy dla każdego uczestnika warsztatów, naczynia jednorazowego użytku – kubki nie mniej niż 3 sztuki na osobę, mieszadełka - nie mniej niż 3 sztuki na osobę, cukier w saszetkach jednorazowych - nie mniej niż 6 sztuk na osobę, śmietanka do kawy w płynie w pojemnikach jednorazowych (10 g) – nie mniej niż 3 sztuki na osobę, serwetki jednorazowe; w/w produkty spożywcze winny być najwyższej jakości oraz naczynia jednorazowego użytku muszą posiadać atest PZH;
2) Minimum 1 czajnik elektryczny o pojemności min. 1,7 l., herbata w saszetkach jednorazowych pakowanych oddzielnie w „kopertach” w czterech różnych smakach (herbata czarna, herbata czarna owocowa) - nie mniej niż 3 sztuki na osobę, naczynia jednorazowego użytku – kubki - nie mniej niż 3 sztuki na osobę, mieszadełka - nie mniej niż 3 sztuki na osobę, cukier w saszetkach jednorazowych - nie mniej niż 6 sztuk na osobę, serwetki jednorazowe; w/w produkty spożywcze winny być najwyższej jakości oraz naczynia jednorazowego użytku muszą posiadać atest PZH;
3) Mieszanka ciastek, w tym między innymi ciastka: kruche, maślane, wafelki, biszkoptowe z galaretką nie mniej niż 15 sztuk na osobę dziennie;
4) Paluszki z solą, z sezamem, o smaku cebuli i sera nie mniej niż 100g na osobę dziennie;
5) Jeden owoc (np. Jabłko, gruszka, banan, pomarańcza itd.) na osobę dziennie;
6) Woda mineralna gazowana lub niegazowana w butelkach plastikowych, zakręcanych - nie mniej niż 1,5 litra wody mineralnej gazowanej lub niegazowanej na osobę dziennie.
7) Serwis kawowy winien być wydawany minimum 10 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie trwania warsztatów i szkoleń, do wyczerpania potrzeb uczestników projektu Integracja II. Produkty podawane podczas serwisu kawowego winny spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne.
8) Zamawiający wymaga aby serwis kawowy obsługiwany był przez minimum jednego pracownika oddelegowanego przez Wykonawcę.
2.2 Część 2.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wydawanie obiadu (zestawu obiadowego) dla uczestników biorących udział w warsztatach i szkoleniach w grupach wynikających z zadań projektu INREGRACJA II w godzinach od 12.30 do 12.45, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
Terminy dostawy:
I grupa
- 12.06.2018r. - 15.06.2018r. - 12 osób;
- 19.06.2018r. - 22.06.2018r. - 11 osób;
- 25.06.2018r. - 28.06.2018r. - 12 osób;
- 02.07.2018r. - 06.07.2018r. - 12 osób;
- 09.07.2018r. - 11.07.2018r. - 13 osób;
- 16.07.2018r. - 20.07.2018r. - 12 osób;
- 23.07.2018r. - 25.07.2018r. - 13 osób;
- 30.07.2018r. - 03.08.2018r. - 11 osób;
- 20.08.2018r. - 23.08.2018r. - 8 osób;
- 27.08.2018r. - 30.08.2018r. - 9 osób;
- 03.09.2018r. - 06.09.2018r. - 8 osób;
- 24.09.2018r. - 26.09.2018r. - 12 osób;
- 08.10.2018r. - 10.10.2018r. - 12 osób;
- 06.11.2018r. - 09.11.2018r. - 12 osób;
- 13.11.2018r. - 16.11.2018r. - 12 osób;
- 20.11.2018r. - 23.11.2018r. - 11 osób;
- 27.11.2018r. - 30.11.2018r. - 8 osób;
- 03.12.2018r. - 07.12.2018r. - 11 osób;
- 10.12.2018r. - 14.12.2018r. - 12 osób;
- 17.12.2018r. - 19.12.2018r. - 12 osób.
II grupa
- 13.06.2018r. - 15.06.2018r. - 11 osób;
- 18.06.2018r. - 20.06.2018r. - 12 osób;
- 25.06.2018r. - 27.06.2018r. - 12 osób;
- 06.08.2018r. - 10.08.2018r. - 15 osób;
- 03.09.2018r. - 08.10.2018r. - 10 osób;
- 05.11.2018r. - 07.11.2018r. - 12 osób;
- 12.11.2018r. - 14.11.2018r. - 11 osób;
- 19.11.2018r. - 21.11.2018r. - 12 osób;
- 26.11.2018r. - 30.11.2018r. - 12 osób;
- 10.12.2018r. - 13.12.2018r. - 10 osób.
Zestaw obiadowy winien składać się z potraw tradycyjnych tj. zupy i II dania oraz minimum 250 ml soku owocowego z zachowaniem następujących zasad:
- raz w tygodniu musi być ryba,
- raz w tygodniu musi być danie bezmięsne,
- trzy razy w tygodniu muszą być dania z mięsem, z wyłączeniem podrobów.
Każdy gorący posiłek powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe lub wołowe, drób, ryby, nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (jarzyny, gotowane warzywa, surówki, sałatki, owoce). Gorące posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, powinny być urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej, sporządzone z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania.
Waga gotowych potraw nie może być mniejsza niż:
- zupa – min. 500 ml. zupy gotowanej na wywarze mięsnym lub warzywnym oraz minimum 200g pieczywa. Zamawiający wymaga by zupy podawane były, w zależności od rodzaju, z makaronem, ziemniakami, ryżem, kaszą i świeżymi warzywami,
- ziemniaki – min. 250g,
- kasza, makaron, ryż – min. 200g,
- sztuka mięsa (bez kości) – min. 150g,
- ryba porcja – min. 150g,
- jarzyny,gotowane warzywa, surówki, sałatki – min. 150g,
- danie mięsno-warzywne, jarskie, np. pierogi, kopytka, naleśniki, krokiety, placki ziemniaczane itp – min. 400 g.
W przypadku przygotowania drugiego dania, do którego nie podaje się w sposób zwyczajowo przyjęty surówki Wykonawca podaje owoc – min. 100g.
Każdy z posiłków musi zawierać minimum 1000 kalorii. Posiłki muszą być wydawane jako produkty o temperaturze 60ºC - 80ºC – zgodnie z normami żywieniowymi. Nie można zaniżać ustalonej wagi posiłków pod groźbą zastosowania kar umownych.
Obiad będzie wydawany od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 12:30 do 12:45. Posiłki mają zostać dostarczone do sali warsztatowej lub szkoleniowej, podzielone na porcje, w zamykanych opakowaniach jednorazowego użytku posiadających atest PZH, zabezpieczających przed nadmierną utratą ciepła, w sposób umożliwiający bezpośrednie podanie do spożycia wraz ze sztućcami jednorazowego użytku i serwetkami jednorazowego użytku.
Posiłki powinny być przygotowane według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie dwudaniowych pełnych obiadów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) łącznie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.
Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
2.3 Wymagania wspólne dla dwóch części zamówienia:
2.3.1Wykonawca może składać ofertę na wszystkie części zamówienia.
2.3.2 Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia na które może być udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.
2.3.3 Terminy warsztatów, ilość uczestników warsztatów oraz szkoleń mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
2.3.4 Serwis kawowy i obiady będą wydawane od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach: serwis kawowy od 7.50 do 14.00, zaś obiady od 12.30 do 12.45.
2.3.5 Przy dostawie serwisu kawowego lub obiadów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać normy sanitarne oraz BHP.
2.3.6 Zamówienie będzie realizowane na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.
2.3.7 Planowane jest zorganizowanie spotkań w grupach po ok. 8-13 osób w każdej, łącznie dla 100 uczestników projektu (60K, 40M) w dni robocze przez cały okres realizacji zamówienia we wskazanej przez Zamawiającego sali warsztatowej lub szkoleniowej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Przewidywana ilość wydawanych produktów spożywczych w ramach serwisu kawowego lub obiadów dla uczestników projektu wynosi 1.553. Wykonawca zostanie powiadomiony o adresie dostawy oraz dokładnej ilości osób biorących udział w warsztatach oraz szkoleniach na 1 dzień przed dostawą przedmiotu zamówienia, zaś potwierdzenie faktycznej ilości uczestników Wykonawca otrzyma w każdym dniu realizacji przedmiotu zamówienia do godz. 9:00.
2.3.8 Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (cz. 1 i 2 zamówienia) winny posiadać określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, zgodnie z przepisami prawa.
2.3.9 W celu należytego wykonania umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania posiadanych przez niego danych osobowych dotyczących klientów i zgodnie z następującym przeznaczeniem w celu świadczenia usług w zakresie: imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania. Realizacja zadania ma być prowadzona przez Wykonawcę w taki sposób, aby zapewniała ochronę danych osobowych.
2.3.10 W przypadku niewykonania zamówienia w danym dniu Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia zamówienia zastępczego na dany dzień i obciążenia kosztami tego zamówienia Wykonawcę. Przez niewykonanie zamówienia w danym dniu rozumie się niedostarczenie przez wykonawcę serwisu kawowego lub obiadów w godzinach określonych w niniejszej specyfikacji.
2.3.11 Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, o każdej kontroli podjętej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
2.3.12 Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji przedmiotowego zamówienia w każdym czasie trwania usługi.
2.3.13.1 Zamawiający wymaga, ażeby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił osoby, które będą przygotowywały i wydawały serwis kawowy lub gorące posiłki na podstawie umowy o pracę, gdyż czynności te polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).
2.3.13.2 Wykonawca będzie dokumentował zatrudnienie osób o których mowa w pkt 2.3.13.1 poprzez ewidencjonowanie osób zatrudnionych na umowie o pracę oraz dokument umowy o pracę.
2.3.13.3 Zmawiający jest uprawniony w trakcie realizacji zamówienia do kontroli dokumentów o których mowa w pkt 2.3.13.2. w tym zgodności ze stanem faktycznym.
2.3.13.4 W przypadku niespełnienia wymagań o których mowa w pkt 2.3.13.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy (podwykonawcy) do usunięcia naruszenia.
2.3.14 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane zamówienie, nawet gdy ilość osób korzystających z serwisu kawowego lub gorącego posiłku będzie niższa niż zakładana w przedmiocie zamówienia. Cena brutto za 1 obiad lub 1 serwis kawowy dla 1 osoby na 1 dzień będzie podstawą do miesięcznego wyliczenia faktycznej należności dla Wykonawcy.
2.3.15 Faktury częściowe/miesięczne wystawiane będą przez Wykonawcę za faktycznie zrealizowany przedmiot zamówienia w danym miesiącu kalendarzowym wraz z załączonym zestawieniem rzeczowym, potwierdzonym przez koordynatora projektu Panią Katarzynę Goździk.
2.3.16 Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez zamawiającego.
Uwaga: Zamawiający ustanawia dodatkowe kryterium oceny ofert, tj. podawanie serwisu kawowego lub obiadu w naczyniach ceramicznych, jako fakultatywny element zamówienia dodatkowo punktowane przy ocenie wyboru oferty. Punkty za naczynia ceramiczne oblicza się przyjmując za podstawę zastosowanie naczyń ceramicznych w celu podniesienia kultury podawania posiłków przypisując jej 40 pkt., zaś zastosowanie naczyń plastikowych jednorazowych 0 pkt

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się