Dostawa wózków (platform) scenicznych mobilnych dla „Opery Krakowskiej” w Krakowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. mobilnych sterowanych radiowo wózków (platform) scenicznych przeznaczonych do precyzyjnego przewożenia dekoracji, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, o parametrach wskazanych w Specyfikacji technicznej dla projektu „MODERNIZACJA TECHNOLOGII SCENY OPERY KRAKOWSKIEJ” w zakresie: „Dostawy 6 szt. mobilnych sterowanych radiowo wózków (platform) scenicznych przeznaczonych do precyzyjnego przewożenia dekoracji”, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Dostarczony przedmiot zamówienia musi odpowiadać najwyższym standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, być wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych. Towary będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.