„Modernizacja gospodarki osadowej I etap”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” obejmująca wyposażenie istniejących dwóch hal suszarni słonecznej w przerzucarki nawowe osadów wraz z systemem ich wentylacji na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 293 obręb 04.
1) Zakres zamówienia obejmuje:
- Instalacje elektryczne (w skład których wchodzi również oświetlenie wewnętrzne hal suszarniczych oraz zewnętrzne oświetlenie halogenowe)
- Zakup i instalacja w hali nr 1 i nr 2 przerzucarki nawowej
- Wykonanie i montaż torów jezdnych w hali nr 1 i nr 2,
- Wykonanie i montaż systemu wentylacji w hali nr 1 i nr 2,
2) Wymagane parametry przerzucarki transportującej
- Urządzenie musi poruszać się po dwóch torach jezdnych bocznych bez kontaktu z posadzką oraz posiadać cechy - zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.
- Urządzenie musi umożliwiać prowadzenie równomiernego rozkładania osadu na całej szerokości i długości hali (w obszarze roboczym), jego napowietrzania poprzez mieszanie i przesuwania w głąb hali,
- Urządzenie musi posiadać możliwość nabierania i przewożenia suchego osadu ponad zgromadzonym złożem, z końca na początek hali w celu jego odbioru
- Wszystkie czynności prowadzone muszą być w oparciu o zaprojektowaną technologię, w układzie automatycznym i ręcznie,
3) Wymagane parametry systemu przewietrzania hali.
- W poliwęglanowym pokryciu dłuższych ścian hal, należy wykonać czerpnie powietrza
- Wyrzutnie powietrza wykonać w tylnej ścianie hal
- Na wentylację mechaniczną składały się będą wentylatory o parametrach zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.
Wentylatory pracować muszą w oparciu o zaprojektowaną technologię w układzie automatycznym i ręcznie. Urządzenia wymienione powyżej zostaną dostarczone jako fabrycznie nowe!

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się