Wycinka drzew w parku w Gutowie Małym

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę drzew rosnących na terenie parku w Gutowie Małym wraz z frezowaniem ich pni i korzeni, usunięciem tzw. gałęziówki. Prace związane z wycinką drzew będą wykonywane na podstawie zezwoleń wydawanych przez stosowne organy, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). Usługi obejmą głównie prace wykonywane na drzewach, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych drzewostanów parkowych. Przedmiotem zamówienia związany jest z usuwaniem skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Września. Zakres zamówienia obejmuje: wycinka drzew – 82 szt., frezowanie pni wraz z zasypaniem dołu ziemię dowiezioną – 82 szt., uprzątnięcie i wywiezienie gałęziówki – 500 mp. Szczegółowe wielkości obwodów drzew określa załączniki A do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się