„Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy – 9) dla inwestycji - Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Aleksandrowie Drugim z przeznaczeniem na Przychodnię Zdrowia”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem niżej wymienionych materiałów budowlanych na plac zlokalizowany przy Urzędzie Gminy Aleksandrów, Aleksandrów Drugi 380,
23-408 Aleksandrów, w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

Lp. Nazwa materiału budowlanego Jedn. Ilość
1. Cement portlandzki CEM I 32,5 R bez dodatków - workowany t 2,8
2. Belka stropowa żelbetowa "TERIVA-I", L= 3,90 m szt. 21
3. Belka stropowa żelbetowa "TERIVA-I", L= 5,40 m szt 18
4. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi•6•mm St0S kg 105
5. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi•10•mm kg 120
6. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi•12•mm kg 435
7. Cegła ceramiczna K-3, 25*12*22 cm szt 2900
8. Pustak wentylacyjny LK2 36x25 cm szt 94
9. Pustak ceramiczny U/220 - 250x188x220 mm szt 2000
10. Pustak stropowy z keramzytobetonu "TERIVA-I" 52x24x21.0•cm szt 710
11. Pustak stropowy z keramzytobetonu "TERIVA-I" 52x24x21.0•cm - deklowany szt 60
12. Folia fundamentowa gr. 1 mm, szer. 40 cm m 30


Uwaga:
Jeżeli w niniejszej SIWZ oraz w załączonych do niej dokumentach opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie
„lub równoważny”, „równoważnie opisywanym”.
Zgodnie z art. 30 ust 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art.30 ust. 5 ustawy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

 • Inne
 • Materiały budowlane
 • Akcesoria budowlane
 • Armatura
 • Elementy informacyjne i sygnalizacyjne
 • Kable, przewody
 • Materiały izolacyjne
 • Materiały konstrukcyjne
 • Materiały wiążące i łączenia
 • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki
 • Nawierzchnie
 • Pokrycia dachowe
 • Trakcje, szyny i podkłady
 • Zaplecze budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się