Monitoring w latach 2018-2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego i opracowanie właściwych raportów z podziałem na dwa zadania

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest monitoring w latach 2018-2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego i opracowanie właściwych raportów z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – odcinek drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16; Zadanie nr 2 – Odcinek drogi ekspresowej S7 Nidzica - Napierki. Usługa, o której mowa wyżej obejmuje: • kontrolę szczelności ogrodzeń ochronnych i naprowadzających dla herpetofauny – dotyczy wszystkich przejść dla płazów i gadów, • kontrolę drożności przepustów – dotyczy wszystkich przejść dla płazów i gadów, • kontrolę rozwoju roślinności osłonowej i naprowadzającej w otoczeniu wszystkich przejść, • kontrolę intensywności penetracji przez ludzi przejść przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt – dotyczy przejść określonych w pkt. VI.6.6.1) i VI.6.6.2) Tomu III Opis przedmiotu zamówienia, • monitoring występowania płazów w zbiornikach retencyjnych oraz śmiertelność płazów na drodze ekspresowej na odcinku zbiornika i po 100 m w obydwie strony od końców zbiornika, • ocenę stanu i wykorzystywania przejść przez zwierzęta – dotyczy przejść określonych w pkt. VI.6.6.1) i VI.6.6.2) i VI.6.6.3) Tomu III Opis przedmiotu zamówienia. Długość odcinka drogi objętego ww. pracami na Zadaniu nr 1 wynosi ok. 48 km. Długość odcinka drogi objętego ww. pracami na Zadaniu nr 2 wynosi ok. 15,6 km.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się