DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej jednorazowego użytku i artykułów higienicznych do Magazynu Centralnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.
2. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 – 1.13 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.
3. Cena oferty obejmuje koszt dostawy materiałów określonych w ust.1 do Magazynu Centralnego Zamawiającego.
4. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się