DOSTARCZANIE LODÓWEK, KUCHENEK MIKROFALOWYCH ORAZ PŁYT GRZEWCZYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywne dostarczanie lodówek, kuchenek mikrofalowych oraz płyt grzewczych, do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Umowa obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. 4. Oferty nie posiadające pełnego zakresy przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 5. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt Umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Sprzęt będzie dostarczony po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. 2. Dostawa do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 3. Dostarczenie towaru do Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1. 4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zakupionego sprzętu w każdym rodzaju asortymentu przez okres trwania umowy przy zachowaniu parametrów technicznych i cen jednostkowych określonych w Umowie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2018 | 11:30


» Lokalizacja

os. Złotej Jesieni 1
Kraków 31-826
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
os. Złotej Jesieni 1
Kraków 31-826
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się