Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej w SPZZOZ w Wyszkowie według asortymentu wyszczególnionego w pakietach od nr 1 do nr 11 wraz z wymaganiami dla tych pakietów zawartymi pod tabelami, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik od nr 2/1 do nr 2/11:
a) Pakiet nr 1: Dostawa krążków antybiogramowych do badania lekowrażliwości na antybiotyki, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/1- szczegółowa oferta cenowa.
b) Pakiet nr 2: Dostawa zestawów transportowych do pobierania wymazów, transportu i przechowywania mikroorganizmów, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/2- szczegółowa oferta cenowa.
c) Pakiet nr 3: Dostawa podłóż w próbówkach do hodowli i diagnostyki drobnoustrojów, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/3- szczegółowa oferta cenowa.
d) Pakiet nr 4: Dostawa szybkich testów kasetkowych oraz zestawów do posiewu moczu, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/4- szczegółowa oferta cenowa.
e) Pakiet nr 5: Dostawa szczepów wzorcowych do kontroli jakości podłóż i krążków, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/5- szczegółowa oferta cenowa.
f) Pakiet nr 6: Dostawa podłóż wybiórczych i chromogennych na płytkach Petriego, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/6- szczegółowa oferta cenowa.
g) Pakiet nr 7: Dostawa szybkich testów lateksowych, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/7- szczegółowa oferta cenowa.
h) Pakiet nr 8: Dostawa pasków do oznaczania wrażliwości na antybiotyki z określeniem MIC, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/8- szczegółowa oferta cenowa.
i) Pakiet nr 9: Dostawa biologicznych wskaźników kontroli procesów sterylizacji oraz testu do identyfikacji enteropatogennych szczepów E.coli, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/9- szczegółowa oferta cenowa.
j) Pakiet nr 10: Dostawa szybkiego testu do jakościowego wykrywania antygenów Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae i inne w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym, identyfikacji paciorkowców i gronkowców, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/10- szczegółowa oferta cenowa.
k) Pakiet nr 11: Dostawa saszetek bezpiecznych biologicznie do transportu wewnętrznego i zewnętrznego materiałów do badania mikrobiologicznego, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/11- szczegółowa oferta cenowa.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości materiałów wymienionych w pakietach nr 1 do 11, z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszych załącznikach służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
3. Oferowane materiały muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 211 ze zm.).
4. Dostarczany towar będzie odpowiadał warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami.
5. Warunki dostawy i płatności:
a) dostawa następować będzie w asortymentach i ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
b) miejsce dostawy: Pracownia Bakteriologii SPZZOZ w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1.
c) Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek.
d) płatność faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.