Dostawa odzieży chirurgicznej, jednorazowej, obuwia operacyjnego, obłożeń chirurgicznych, folii operacyjnej, podkładów i prześcieradeł jednorazowych do SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a do siwz – formularzu
cenowym

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).

Prawo opcji:
a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20% wartości umowy
b) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do siwz, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50%, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się