Dostawa elementów ogrodzenia na zad. 42 326 Kraków

» Opis zapytania

Dostawa elementów ogrodzenia według zestawienia wraz
z rozładunkiem na wskazanym miejscu na zad. 42 326 Kraków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do siwz.
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne dokumenty, jak deklaracje zgodności, atest, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Jednostkę posiadającą akredytację.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Zaplecze budowlane
  • Metale

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się