Dostawa opatrunku indywidualnego wodoszczelnego MATOPAT MA -151-WWWW-001

» Opis zapytania

dostawa opatrunku jałowego, w opakowaniu wodoszczelnym z parą
rękawiczek lateksowych na potrzeby KGHM
Wymagana dokumentacja:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
2. Atesty.
3. Deklaracja zgodności od producenta.

Dostawy w miejsce wskazane w zamówieniach na koszt i ryzyko Dostawcy, 7 dni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • BHP i higiena osobista

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się