Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń biurowych

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy obejmuje:
1. Projekt aranżacji i przebudowy pomieszczeń biurowych o powierzchni ok. 106 m ² w budynku D-2 w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 48.
2. Projekt w skali co najmniej 1:50, w następującym zakresie rzeczowym:
a. wykonanie inwentaryzacji i obmiarów powierzchni przeznaczonej do projektowania,
b. wykonanie koncepcji przestrzenno-materiałowej, opracowanej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego wizualizacji projektowanych pomieszczeń (koncepcja powinna być opracowana ze szczególną właściwością dla fazy koncepcji, w niezbędnej i uzgodnionej z Zamawiającym ilości rozwiązań wariantowych, z analizą szczególnie istotnych zagadnień związanych z inwestycją w celu umożliwienia dokonania wyboru najkorzystniejszych i optymalnych wariantów rozwiązania inwestycji jako całości),
c. dobór oświetlenia, klimatyzacji, kolorów i struktur wykończeniowych ścian, sufitów, drzwi, podłóg oraz innych elementów wystroju,
d. doświetlenie światłem dziennym projektowanej powierzchni,
e. wykonanie rzutów lokalizacji gniazd elektrycznych, komputerowych, TV, gniazd telefonicznych oraz włączników i punktów oświetleniowych,
f. wykonanie przekrojów rozwinięcia ścian w ilości odpowiedniej do przedstawienia przyjętych rozwiązań w skali 1:20, oraz do wykonania rysunków detali w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zlecenia,
g. przygotowanie opisu techniczno-architektonicznego dotyczącego wyżej wymienionych elementów,
h. przygotowanie zestawienia materiałów, urządzeń oraz sprzętów użytych w Projekcie wraz z kosztorysem materiałów i elementów wyposażenia, oraz do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.

Uzgodnienie Projektu w zakresie BHP, PIP, Sanepid i p. poż. oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń w zakresie przebudowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się