DOSTAWA ARTYKUŁÓW BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO, ZNAKÓW DROGOWYCH, MATERIAŁÓW ADR ORAZ APTECZEK MEDYCZNYCH DLA 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów bhp, ochrony środowiska, odzieży i obuwia roboczego, znaków drogowych, materiałów ADR oraz apteczek medycznych dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku wg. opisu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 8, 9 i 10 oraz wg. ilości podanych w załącznikach nr 2, 3 i 4 do siwz o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.06.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się