Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowanie i wyżywienie dla maksymalnie 135 uczestników szkolenia na terenie jednego z niżej wymienionych powiatów:
• nowotarskiego;
• tatrzańskiego,
Obiekt, w którym będą świadczone usługi zakwaterowania musi się znajdować w odległości nie większej niż 30 km od adresu Nowy Targ, ul. Szpitalna 12.
UWAGA odległość należy przeliczyć na podstawie aplikacji https://www.google.pl/maps – połączenie obliczone automatycznie (nie dopuszcza się ręcznego ustawienia punktów) przy opcji „jadę autem”, przy zastosowaniu ustawień odjazd 22.05.2018 o godzinie 11:00. Lokalizacja początkowa to adres wskazany przez Zamawiającego tj. Nowy Targ, ul. Szpitalna 12, natomiast lokalizacją końcową jest adres obiektu – wskazany przez Wykonawcę - w którym będzie świadczona usługa zakwaterowania i wyżywienia. Przy obliczeniu odległości należy się kierować najkrótszą trasą wyznaczoną przez aplikację.
2. Szkolenie odbędzie w terminie od 6 czerwca do 8 czerwca 2018 roku – 3 dni (2 noclegi). wg następującego harmonogramu:
1) 06.06.2018 r. zameldowanie uczestników do godziny 18:00;
2) 08.06.2018 r. wymeldowanie pełnej liczby uczestników do godziny 12:00.
3. W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 135 uczestników. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników do 110 osób.
4. Zajęcia odbędą się wg. następującego schematu:
1) II dzień (06.06.) – w godzinach: 09:00-18:00 (z przerwą obiadową)
2) III dzień (08.06.) – w godzinach: 09:00--11:00.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
6. Zamawiający, przed rozstrzygnięciem postępowania, przewiduje możliwość wizytacji obiektu, zaoferowanego przez Wykonawcę, celem sprawdzenia zgodności zaoferowanych standardów z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się