Świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji i czynności całodobowego pogotowia technicznego oraz wykonywania napraw i robót budowlanych w obrębie zasobów gminy administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach wraz z utrzymaniem całodobowego ruchu cieplnego w kotłowniach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji i czynności całodobowego pogotowia technicznego, wykonywania napraw i robót budowlanych wraz z utrzymaniem całodobowego ruchu cieplnego w kotłowniach węglowych i gazowych w obrębie zasobów gminy, którymi w imieniu Zamawiającego administruje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjne zwane dalej:
– ROM Nr I z siedzibą w Tychach przy ul. Arkadowej 9c
– ROM Nr II z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 41
– ROM Nr III z siedzibą w Tychach przy ul. Cyganerii 43
– ROM Nr IV z siedzibą w Tychach przy al. Niepodległości 76
– ROM Nr V z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 41
oraz Dział Techniczno-Eksploatacyjny z siedzibą w Tychach przy ul. Filaretów 31.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji usług zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykaz nieruchomości gminy administrowanych przez poszczególne komórki organizacyjne MZBM objętych świadczeniem usług w zakresie bieżącej konserwacji i czynności całodobowego pogotowia technicznego oraz wykonywania napraw i robót budowlanych zawiera załącznik nr 2 do umowy.
4. Wykaz nieruchomości gminy administrowanych przez poszczególne komórki organizacyjne MZBM objętych wykonywaniem napraw i robót budowlanych zawiera załącznik nr 3 do umowy.
5. Wykaz nieruchomości gminy administrowanych przez poszczególne komórki organizacyjne MZBM do przeprowadzenia okresowych badań i pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej zawiera załącznik nr 4 do umowy.

6. Wykaz nieruchomości gminy administrowanych przez poszczególne komórki organizacyjne MZBM do przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości zawiera załącznik nr 5 do umowy.
7. Wykaz nieruchomości gminy administrowanych przez poszczególne komórki organizacyjne MZBM do przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego sprawności instalacji odgromowej, hydrantowe, klap oddymiających i drzwi p.poż w budynkach mieszkalnych zawiera załącznik nr 6 do umowy.

8. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje dwa całodobowe punkty pogotowia technicznego: – jeden punkt na terenie administrowanym przez ROM Nr I, drugi na terenie administrowanym przez ROM Nr V oraz zainstaluje w nich telefony stacjonarne. Adresy punktów pogotowia technicznego i numery telefonów zostaną udostępnione użytkownikom nieruchomości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.05.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się