Najem, pranie i serwis odzieży roboczej (ochronnej) oraz najem szaf ubraniowych dla pracowników TAURON Serwis sp. z o.o.

» Opis zapytania

TAURON Serwis sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Najem, pranie i serwis odzieży roboczej (ochronnej) oraz najem szaf ubraniowych dla pracowników TAURON Serwis sp. z o.o”

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się