Dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego, pojemników na papier toaletowy i ręczniki oraz worków na odpady

» Opis zapytania

Dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego, pojemników na papier toaletowy i ręczniki oraz worków na odpady dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 2 Pakiety. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach Nr 1-2 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 13
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
ul. Szpitalna 13
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się