Zakup wraz z dostawą rękawic roboczych dla Sekcji Eksploatacji Bielsko Biała, Czechowice Dziedzice, Jaworzno Szczakowa i Katowice.

» Opis zapytania

Zakup wraz z dostawą rękawic roboczych dla Sekcji Eksploatacji Bielsko Biała, Czechowice Dziedzice, Jaworzno Szczakowa i Katowice zgodnie z załączonym OPZ i załącznikiem nr 1 do OPZ zawierającym pełny opis rękawic roboczych.

Uwaga:
Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty karty katalogowe /towarowe potwierdzające zgodność oferowanych rękawic z wymaganiami OPZ.
Oferty Wykonawców, którzy nie dołączą wymaganych dokumentów zostaną odrzucone, zgodnie z par. 30 pkt. 1 Regulaminu.
Ewentualne pytania Wykonawcy mogą składać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się