Materiały asortymentu malarskiego na 2018 r. - Materiały asortymentu malarskiego na 2018 r.

» Opis zapytania

Dostawa materiałów asortymentu malarskiego zgodnie z dołączonym załącznikiem nr 1 dot. rodzaju, ilości, wielkości opakowań i miejsca dostawy materiałów.
Materiały powinny być dostarczone zgodnie z warunkami zawartymi w dołączonym "Opisem przedmiotu zamówienia" i "Kartami standardu materiału"(dla odpowiedniej grupy materiałowej), oraz odpowiadać odpowiednimi w tym zakresie PN (w załączeniu) jak również posiadać dołączone dla danego materiału lub grupy materiałów "Karty charakterystyki"
Dostawy powinny nastąpić w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy do n/w Odbiorców:
-Sekcja Eksploatacji Dęblin
ul. Michalinowska 4
08-520 Dęblin
-Sekcja Eksploatacji Lublin
ul. Nowy Świat 31a
20-418 Lublin
Sekcja Eksploatacji Chełm
ul. Okszowska 12b
22-100 Chełm
-Sekcja Eksploatacji Chełm
Magazyn w Zamościu
ul.Szczebrzeska 11j
22-400 Zamość
-Sekcja Eksploatacji Rozwadów
ul. Targowa 12
37-464 Stalowa Wola-Rozwadów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Lublinie/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień, Brak danych, Brak danych


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki

» Dane nabywcy

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Lublinie/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się