Dostawa środków ochrony indywidualnej

» Opis zapytania

Wykonawca na własną odpowiedzialność oraz ze świadomością konsekwencji przed przystąpieniem do postępowania zakupowego winien dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a następie przystąpić do składania oferty w formie elektronicznej za wykorzystaniem Platformy Zakupowej, zamieszczając dodatkowo skan wypełnionego Formularza oferty (Zaproszenie do składania ofert) w formie papierowej (do badania i oceny oferty).
Pobranie dokumentacji - po zalogowaniu się w systemie Platforma Zakupowa na stronie http://zamowienia.plk-sa.pl.
Wykonawcy mający wątpliwości (w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub Zaproszenia do składania ofert), po zalogowaniu się w systemie mogą zadać pytanie do Zamawiającego za pomocą Platformy zakupowej w zakładce "pytania" lub na e-mail do osoby upoważnionej do kontaktów z Wykonawcami określonej w Warunkach zamówienia.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje dodatkowo Wykonawcę elektronicznie, który ma obowiązek dostarczyć oryginał Formularza oferty wraz z Załącznikami do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy/zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się