Zakup i dostawa artykułów chemii ogólnego stosowania

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów chemii ogólnego stosowania na rzecz NITROERG S.A. do lokalizacji Bieruń i Krupski Młyn.

Ofertę należy przygotować w oparciu o szacunkowe zużycie artykułów w okresie 3 lat.
Szczegółowy Wykaz Asortymentu dotyczący realizacji zadania określono w Załączniku
nr 1 do SIWZ.

Postępowanie ma na celu zawarcie umowy ramowej. Szczegółowe zamówienia będą realizowane w uproszczonym procesie zakupowym realizowanym, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w formie postępowań wykonawczych na platformie: http://www.swz.kghm.pl

Warunki płatności: przelew w terminie 60 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dostawy w okresie od 02.07.2018 r. do 30.06.2021 r.

Miejscem realizacji zamówienia jest:
DAP Krupski Młyn (42-693), ul. Krasickiego 11 (zgodnie z Incoterms 2010).
DAP Bieruń (43-150), Pl. A. Nobla 1 (zgodnie z Incoterms 2010).

Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną w SWZ do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (w tym zgłoszenie propozycji zmian do projektu umowy ramowej) w terminie nie później niż na 4 dni robocze przed terminem składania ofert.

Pozostałe wymagania zostały określone w SIWZ wraz z Załącznikami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.05.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się