Dostawa obuwia DEMAR

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwia DEMAR.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty
w Załączniku nr 1 do projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. Zakres rzeczowo-cenowy zostanie sporządzony zgodnie z formularzem oferty ostatecznej złożonej w systemie SWZ.
2. Dokumenty wymagane przy złożeniu oferty:
-deklaracja zgodności WE,
-karta charakterystyki,
- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 6 do SIWZ.
3. Dokumenty wymagane przy dostawie: deklaracja zgodności WE, karta charakterystyki.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Z wybranym dostawcą na klapki Bahama i Rodos zostanie podpisana umowa składu – Załącznik Nr 5 do SIWZ (warunek udziału w postępowaniu).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się