Dostawa robota przemysłowego, jednoramiennego, „współpracującego” wraz z osprzętem dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa robota przemysłowego, jednoramiennego, „współpracującego” wraz z osprzętem dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.
2. Klasyfikacja wg kodu CPV:
42997300-4 roboty przemysłowe
3. Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 oraz szczegółowym OPZ stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie do jednoznacznego określenia zaoferowanego urządzenia, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie/potwierdzenie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) - zgodnie i odpowiednio z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Dostarczane urządzenie w ramach umowy musi być fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych, wyprodukowane nie wcześniej niż maj 2017r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się