Sukcesywna dostawa rur i armatury wodociągowej na potrzeby Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. w 2018 r.

» Opis zapytania

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych rur i armatury wodociągowej. Ilości poszczególnych asortymentów są podane w załączniku nr 4 do SIWZ. Ilości poszczególnych pozycji są szacunkowe i służą tylko i wyłącznie do oceny ofert. Ilości te mogą ulegać zwiększeniu w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego do 20% zamówionych ilości dostaw. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku zapotrzebowania ilości zamówionych poszczególnych asortymentów mogą nie być zrealizowane w całości. Zamówienia realizowane będą w cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym oferenta

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Kable, przewody

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się