Świadczenie usług gastronomicznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki w Gostyniu

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowywania i dystrybucji całodziennych posiłków dla pacjentów SPZOZ (szpital Gostyń, ZOL w Gostyniu) oraz prowadzenie stołówki dla personelu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, Pl. K. Marcinkowskiego 8/9 (szpital Gostyń) zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy. 2. Wykonawca świadczył będzie usługi w formie cateringu. Przygotowanie posiłków winno odbywać się w pomieszczeniach Wykonawcy spełniających wszystkie nałożone przepisami prawa wymogi sanitarne do tego typu działalności. Niedopuszczalne jest przygotowywanie posiłków w pomieszczeniach wynajmowanych od zamawiającego celem dystrybucji posiłków. 3. Wykonawca obowiązany jest wykonywać przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1, nieprzerwanie przez cały czas trwania umowy co oznacza konieczność zapewnienia całodziennego wyżywienia przez wszystkie dni tygodnia bez względu na to czy są to dni ustawowo wolne od pracy. Szacunkowa ilość osobodni wynosi: 36865

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się