Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników Finału XXXI Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” organizowanego na terenie KWP w Krakowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia na terenie miasta Krakowa dla maksymalnie 85 uczestników konkursu, w terminie 17 – 21 września 2018 r. a także zapewnienie sal konferencyjnych.
2. Obiekt, w którym będą świadczone usługi żywienia musi się znajdować w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Mogilska 109.
UWAGA: odległość należy przeliczyć na podstawie aplikacji https://www.google.pl/maps – połączenie obliczone automatycznie (nie dopuszcza się ręcznego ustawienia punktów) przy opcji „jadę autem”, przy zastosowaniu ustawień: odjazd 18.05.2018 o godzinie 11:00. Lokalizacja początkowa to adres wskazany przez Zamawiającego tj. Kraków, ul. Mogilska 109, natomiast lokalizacją końcową jest adres obiektu – wskazany przez Wykonawcę, w którym będzie świadczona usługa żywienia. Przy obliczeniu odległości należy się kierować najkrótszą trasą wyznaczoną przez aplikację.
3. Zamawiający gwarantuje udział w wyjeździe co najmniej 75 osób.
4. Zamawiający wymaga osobnego kwaterowania kobiet i mężczyzn.
5. Zamawiający przewiduje przyjazd i zakwaterowanie uczestników w dniu 17 września 2018 r. od godziny 16:00 do 18:00. Zamawiający przewiduje wykwaterowanie uczestników w dniu 21 września 2018 r. do godziny 15:00.
6. Planowany program wyżywienia uczestników:
17 września (poniedziałek)
1) Kolacja: 19:00.
18, 19, 20 września (wtorek, środa, czwartek)
1) śniadanie 07:00-08:00
2) obiad 12:00-14:00
3) kolacja 18:00-20:00
21 września (piątek)
1) śniadanie 07:00-08:00
2) obiad 12:00-14:00
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.05.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się