Dostawa sprzętu pożarniczego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu pożarniczego w tym: Część 1 – Armatura wodna Część 2 – Sprzęt ratowniczy Część 3 – Sprzęt oświetleniowy Część 4 – Maski do aparatów powietrznych DRÄGER. Zaoferowany sprzęt ma być nowy, nie posiadać śladów użytkowania. Dostawa obejmuje: przetransportowanie do danej miejscowości, wraz ze złożeniem w magazynie lub w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części B SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się