Dostawa środków czystości

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na zamówienie Zamawiającego środków czystości. Przedmiot zamówienia został podzielony na poszczególne zadania:
Zadanie nr 1 - Profesjonalne środki do utrzymania czystości
Zadanie nr 2 - Sprzątanie gruntowne
Zadanie nr 3 - Profesjonalne preparaty do mycia w zmywarkach
Zadanie nr 4 - Papier toaletowy, ręczniki papierowe
Zadanie nr 5 - Worki na odpady
Zadanie nr 6 - Wyroby sanitarny, sprzęt drobny sanitarny
Zadanie nr 7 - Mycie rąk - system łokciowy
Zadanie nr 8- Mycie rąk- system bezobsługowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy.
2. Asortyment będący przedmiotem zamówienia będzie fabrycznie nowy, nienoszący znamion użytkowania, wolny od wad, pełnowartościowy, w pierwszym gatunku. Asortyment będzie opakowany, opakowania będą nienaruszone, będzie posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt,
a w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta artykułu oraz termin przydatności artykułu do stosowania (nie dotyczy artykułów o nieoznaczonym przez producenta okresie przydatności do stosowania).
3. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi być dopuszczony do obrotu
i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku asortymentu wymienionego jako medyczny zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) oraz być zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się