Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Czarnkowie - świadczenie usług opiekuńczych

» Opis zapytania

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w obszarze włączenia społecznego, niesamodzielne i/lub niepełnosprawne w tym dzieci, młodzież, osoby starsze i z niepełnosprawnościami zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego z Gminy Miasta Czarnków. Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby niesamodzielne. Pomoc przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.Świadczenie usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych i pomoc uczestnikom projektu w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym żywieniowych, opiekę higieniczną, pielęgnację.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.