Dostawa preparaów do uzdatniania wody idezynfekcji na obiekty Białostrockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do uzdatniania wody
i dezynfekcji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i SIWZ, na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj:
1) Pływalnię Sportową – ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok;
2) Pływalnię Kameralną – ul. Mazowiecka 39C, 15-302 Białystok;
3) Pływalnię Rodzinną – ul. Stroma 1a, 15-662 Białystok;
4) Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” – ul. Plażowa, 15-502 Białystok;
5) Lodowisko Zespołu Obiektów Sportowych „Zwierzyniec” – ul. 11 Listopada 28,
15-320 Białystok.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Część I, tj. sukcesywną dostawę podstawowych środków do uzdatniania wody
i dezynfekcji, określonych poniżej:
a) Podchloryn sodowy [NaClO], chloran (I) sodu, roztwór zawierający minimum 12,5% aktywnego chloru - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 38 100 kg;
b) Kwas siarkowy (H2SO4), roztwór 40 % - 50 % - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 12 880 kg;
c) Koagulant - środek do koagulacji wody basenowej, w płynie, zawierający chlorek wodorotlenku glinu w stężeniu 5% - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 15 060 kg;
2) Część II, tj. sukcesywną dostawę specjalistycznych środków do uzdatniania wody i dezynfekcji, określonych poniżej:
a) Chloryn sodu [NaClO2], 7,5% wodny roztwór chloranu (III) sodu - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 260 kg;
b) Kwas solny 9% [HCl], kwas chlorowodorowy 9% - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 210 kg;
c) Tabletki DPD No.1 typu Lovibond lub równoważne, przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające siarczan N, N-dietylo-1, 4-fenylenodiamoniowy - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 22 600 tabletek;
d) Tabletki DPD No. 3 typu Lovibond lub równoważne, przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające chlorek i jodek potasowy - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy -10 000 tabletek;
e) Tabletki Phenol Red przeznaczone do fotometru LOVIBOND - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 10 100 tabletek;
f) Środek myjąco- dezynfekcyjny do saun, powierzchni wokół basenu, zawierający chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC), alkil chlorku etylobenzyloamonu (ADEBAC), alkil chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC) - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 60 litrów;
g) Koncentraty zapachowe do łaźni parowej powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych. Zastosowanie koncentratu: może być rozcieńczany z wodą i wlewany do generatora lub dozowany przy pomocy pompy dozującej esencje zapachowe przy generatorze pary - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 40 litrów;
h) Koncentraty zapachowe do saun typu sucha, półsucha, powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych. Do stosowania w rozcieńczeniu nie mniejszym niż 1:100 - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 32 litry;
i) Preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, do dezynfekcji stóp i rąk, posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym zaklasyfikowanym do kat. 1 gr.1 (produkt biobójczy do higieny człowieka) oraz do kat. 1 gr. 2 (produkt dezynfekujący do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze). Środek przeznaczony do stosowania w spryskiwaczach do dezynfekcji stóp. Zamawiający wymaga aby środek stosowany do spryskiwaczy był skuteczny (biobójczy) w stężeniu nie przekraczającym 25% - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 34 litry;
j) Środek do mycia i dezynfekcji sauny typu sucha, półsucha o działaniu dezynfekującym, wybielającym wszystkiego rodzaju drewna, zapobiegającym powstawaniu plam z potu, posiadający zezwolenie na obrót produktem biobójczym, zawierający ‹ 5% nadtlenku wodoru (zawartość aktywnego tlenu ok. 2,5%), detergenty kationowe - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 36 kg;
k) Chlorek Sodu NACL 99,8% (tabletki solne do uzdatniania wody) - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 1 700 kg;
l) Sodu tiosiarczan 5 hydrat Na2S2O3 x 5H2O (o stężeniu powyżej 98%) - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 4 kg;
m) Bezbarwny i bezzapachowy olej ochronny zabezpieczający ławki w saunie. Podkreśla kolor drewna. Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 16 litrów;
n) Koagulant do uzdatniania wody –zawierający chlorowodorek poliglinu Al2(OH)5Cl 10-20% - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 700 kg;
o) Stabillizowany roztwór chlorynu sodu o zawartości 1-<3% NaClO2 - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 506 kg;
p) Aktywator flokulacji – przejrzysty bezwonny alkaliczny roztwór zawierający kwas krzemowy (SiO2) – tetrahydroglinian sodu NaAl(OH)4 Wodorotlenek sodu 2-<5% - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 588 kg;
r) Granulowany aktywny węgiel z łupin orzecha kokosowego o gęstości 500 ± 25 kg/25 m3, o wielkości ziarna 0,50 – 2,5 mm o zawartości popiołu 4%, zawartość wody w opakowaniu max 5% - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 250 kg;
s) Odkamieniacz do generatora pary – proszek do odkamieniania i czyszczenia generatorów pary zawierający kwas amidosulfonowy H3NO3S - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 20 kg;
t) Płynny kwaśny środek czyszczący do basenów zawierający minimum 10%, a maksymalnie 25% kwasu solnego HCL, minimum 2,5%, a maksymalnie 10% kwasu ortofosforowego H₃PO₄ oraz biologicznie rozkładające się środki powierzchniowoczynne i inhybitory korozji m.in. laurylosiarczan sodu maksymalnie 5% - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 10 kg;
u) Sól kamienna warzona drobnomielona do urządzenia halogenerator - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 120 kg.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się