Organizacja wyjazdowych warsztatów socjoterapeutycznych w Beskidzie Sądeckim na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego

» Opis zapytania

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.1 Wymagania podstawowe:
a) Położenie hotelu w jednej z następujących gmin: Krościenko nad Dunajcem lub Szczawnica lub Piwniczna Zdrój lub Rytro.
b) Planowane zakwaterowanie grupy 28 osób (w tym 24 wychowanków w wieku od 10 do 22 lat oraz 4 terapeutów. Udział 4 terapeutów bez naliczania opłaty za ich pobyt – w cenie pobytu grupy) musi zostać zrealizowane przez 14 dni (ciągłych) między 10.07.2018 r. a 23.07.2018 r. na terenie jednego hotelu tj. lokalizacji posiadającej ten sam adres. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania ograniczenia faktycznej liczby osób korzystających z usługi o maksymalnie 2 osoby
(a tym samym zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wyliczonego na podstawie określonych w ofercie cen jednostkowych i faktycznej liczby osób biorących udział w wyjeździe) w przypadku wystąpienia zdarzenia nagłego, poza kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy (choroba uczestnika wyjazdu, wypadek, siła wyższa itp.).
c) Zakwaterowanie w pokojach według struktury: dwa pokoje dwuosobowe, pozostałe pokoje dwuosobowe lub trzyosobowe (wszystkie pokoje z łazienkami).
d) Wykonawca musi dysponować hotelem w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 ze zm.) spełniającym następujące wymogi: obiekt hotelarski, wobec którego wydano decyzję o zaszeregowaniu do rodzaju "hotel" oraz nadaniu kategorii zgodnie z ww. ustawą, przy czym kategoria oznaczona w gwiazdkach jest nie niższa niż 3 gwiazdki.
e) Obiekt, w którym mają być zorganizowane warsztaty, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wyjazdu budynek noclegowy powinien być tak zabezpieczony aby uniemożliwić wejście / wyjście po godzinie 22.00 (np. recepcja bądź monitorowanie całodobowe, ewentualnie możliwość zamknięcia budynku).
f) Budynek, w którym zostanie zakwaterowana grupa nie może być w trakcie prac remontowo-budowlanych przez cały okres trwania usługi.
g) Budynek, w którym zostanie zakwaterowana grupa musi być położony w cichym, spokojnym otoczeniu, pośród zieleni. Zamawiający nie dopuszcza, aby hotel położony był w bliskim sąsiedztwie ze stacją paliw, ruchliwą trasą lub centrum handlowym.
h) Wykonawca musi zapewnić podział pomieszczeń ze względu na płeć. Pokoje czyste, sprzęt niewyeksploatowany.
i) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić transport grupy ze Złotoryi do miejsca zakwaterowania i wyżywienia oraz transport z powrotem z miejsca zakwaterowania i wyżywienia do Złotoryi. Zamawiający wymaga wykonania usługi pojazdem/pojazdami klimatyzowanymi, zapewniającymi miejsca siedzące dla całej grupy oraz opiekunów tj. dla 28 osób. Wyjazd w godzinach rannych 10.07.2018 r. Powrót do Złotoryi wieczorem 23.07.2018 r. po kolacji.
j) Niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu harmonogram wyjazdu (wraz ze szczegółowymi danymi dot. godzin transportu, planu dnia, wycieczek etc.) oraz w odniesieniu do miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia:
- kopię decyzji sanepidu, zatwierdzającej zakład w zakresie produkcji posiłków;
- kopię ostatniego protokołu kontroli Straży Pożarnej w zakresie ochrony P-Poż.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się