Dostawa wyposażenia domowego i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska, ul. Krakowska 2.

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia domowego i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska ul. Krakowska 2.

3.2 Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na dwie części:
• część nr 1 – dostawa wyposażenia domowego dla 35 WOG,
• część nr 2 – dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
dla 35 WOG.
3.3 Przewidywana jest 1 lub 2 dostawy do magazynu przy ul. Skrzatów 2 w Krakowie i ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie oraz 1 dostawa do magazynu przy ul. Ułanów 43 w Krakowie i przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce.
Odbiór towaru odbywa się w wyznaczonym miejscu dostawy przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.
3.4 Ze względu na obowiązujące przepisy wewnętrzne Zamawiający wskazuje, iż ceny jednostkowe towarów nie mogą przekroczyć 3 499,99 zł brutto, tak, aby nie zostały zakwalifikowane jako środki trwałe.
3.5 Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 7A do SIWZ – dla części 1, 7B do SIWZ – dla części 2.
3.6 Wymienione w załączniku nr 3A/B i nr 7A/B do SIWZ znaki towarowe i nazwy producentów stanowią towar powszechnie dostępny na rynku, zaś ich wskazanie wobec braku odpowiednich norm przedmiotowych, określających parametry tych wyrobów ma jedynie na celu określenie oczekiwanego standardu jakościowego i wydajnościowego zamawianych produktów.
3.7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych – fabrycznie nowych.
W przypadku oferowania materiałów równoważnych Wykonawca powinien wykazać, że oferowany towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. – załącznik nr 9 do SIWZ. Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.