Inwentaryzacja wraz z aktualizacją zabudowy kubaturowej wiosek leżących na terenie górniczym Głogowa Głębokiego Przemysłowego wraz z oceną stanu technicznego i odporności na wpływy górnicze do planu ruchu na lata 2020÷2022

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Inwentaryzacja wraz z aktualizacją zabudowy kubaturowej wiosek leżących na terenie górniczym Głogowa Głębokiego Przemysłowego wraz z oceną stanu technicznego i odporności na wpływy górnicze do planu ruchu na lata 2020÷2022”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) inwentaryzacja budynków z określeniem stopnia technicznego zużycia oraz ich odporności na wpływy od eksploatacji górniczej, tj. deformacyjne i dynamiczne wg GSI-2004/11, wykonana w aplikacji systemu SIOT,
b) szczegółowa inwentaryzacja uszkodzeń udokumentowana fotograficznie,
c) wnioski i zalecenia końcowe dotyczące inwentaryzowanych obiektów.

3. Zakres inwentaryzacji wg specyfikacji szczegółowej, podanej w Załączniku nr 1 do Projektu umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

4. Przekroczenie do 5 % ilości inwentaryzowanych budynków, w stosunku do wykazu stanowiącego Załącznik nr 1 do Projektu umowy, nie będzie skutkowało zmianą kwoty ryczałtowej określonej w umowie za realizację zadania.

5. 85% obiektów podlegających inwentaryzacji zostało w latach wcześniejszych zinwentaryzowane, a dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Dziale Szkód Górniczych O/ZG „Rudna”, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

6. Wykonawca wykona opracowanie będące przedmiotem umowy w 1 egz. + wersja elektroniczna w 3 egz. (na płycie CD, DVD), wykonana w aplikacji systemu SIOT.

7. Do oferty należy dołączyć:
7.1. Kalkulację ceny. Podstawą wyceny mają być Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych, stawka [S] za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) za rok 2018.
7.2. Przykładową opracowaną przez Oferenta inwentaryzację budynku dla przedsiębiorcy górniczego dla udokumentowania formy i formuły takiej inwentaryzacji na terenie górniczym.

8. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.