Dożywianie dzieci z terenu gminy Cedynia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia dożywianie dzieci z terenu gminy Cedynia w szkołach
i przedszkolu z terenu gminy Cedynia:
- Szkoła Podstawowa w Piasku
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Cedyni
3.2 Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia:
Żywienie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w okresie od 01 września 2018 r. do przedostatniego dnia roku szkolnego 2021. (około 200 dni roku szkolnego 2018/19, około 200 dni roku szkolnego 2019/20, około 200 dni roku szkolnego 2020/21)
Dzienna ilość posiłków ok. 63. W Szkole Podstawowej w Piasku ok. 21 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Cedyni, ok. 42
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia posiłków, w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego maksymalnie o 50 %.
Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków.
Wykonawca zobowiązuje się przygotować, dostarczyć i wydać posiłki do przedszkoli i szkół codziennie tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przypadających w tych dniach świąt, ferii, wakacji letnich i innych wolnych dni w przedszkolu i szkole:
Posiłek powinien dostarczać w odpowiedniej ilości wszystkie podstawowe składniki odżywcze (białko o wysokiej wartości biologicznej, węglowodany, a także składniki mineralne i witaminy), być sporządzony w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności zgodnie z zasadami Hazard Analysis and Critical Control Points, zwanym „systemem HACCP” oraz zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego i posiadać wartość energetyczną zgodną z normami żywienia dla poszczególnych kategorii wiekowych tj.:
- dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół podstawowych ok. 560 kcal;
- dla pozostałych uczniów ok. 1000 kcal.
Posiłek powinien składać się z dwóch dań i napoju:
a) pierwszego dania – zupy przygotowanej z pełni dostępnych sezonowych warzyw – nie mniej niż 250 ml dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III i nie mniej niż 350 ml pozostali uczniowie;
b) drugiego dania, którego podstawą powinna być potrawa z produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego np. z mięsa, podrobów, ryb, jaj, sera oraz posiadać odpowiednią gramaturę i wynosić nie mniej niż:
- ziemniaki (kasza, ryż, makaron) - 120 g dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III, 180 g pozostali uczniowie;
- porcja mięsa lub ryby - 50 g dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III, 80 g pozostali uczniowie;
- surówka z pełni dostępnych warzyw i owoców – 100 g dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III, 150 g pozostali uczniowie (1 raz w tygodniu dopuszcza się warzywa gotowane);
- jeden raz w tygodniu dopuszcza się drugie danie w postaci np. naleśników, placków ziemniaczanych, pierogów itp. lub potrawy półmięsnej – 230 g dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III, 300 g pozostali uczniowie;
c) napoju (np. kompot z owoców) – 200 ml;
UWAGA: w przypadku stosowania przez niektórych uczniów diety wegetariańskiej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla nich dania wegetariańskie – liczba uczniów (jeżeli będą takie osoby) zostanie podana Wykonawcy.
Miejsce i godziny wydawania posiłków Wykonawca uzgodni bezpośrednio z dyrektorami
poszczególnych szkół.
Budynek szkolny 74 – 520 Cedynia; ul. Żymierskiego 21
Budynek szkolny Piasek; 74 – 520 Cedynia; Piasek 63
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, z tygodniowym wyprzedzeniem przedłożyć Zamawiającemu jadłospis na kolejne dwa tygodnie, celem akceptacji.
Przygotowywane i dostarczane posiłki muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w polskich normach, posiadać ważne terminy przydatności do spożycia oraz powinny być urozmaicone i w ciągu 10 dni nie powinny się powtarzać.
Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt, w naczyniach jednorazowego użytku dla każdego uprawnionego oddzielnie, z utrzymaniem odpowiedniej temperatury posiłków (zupa powyżej 85 ºC, drugie danie powyżej 65ºC), a także zapewni sztućce jednorazowego użytku dla każdego uprawnionego. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych naczyń jednorazowych i odpadów pokonsumpcyjnych.
3.2. Posiłek oraz sposób jego przygotowania, transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j. t. z 2010 r., Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się