Dostawy kwasu solnego i wodorotlenku sodu dla Spółek Grupy TAURON w latach 2018 - 2019

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia są dostawy kwasu solnego spożywczego, kwasu solnego technicznego oczyszczonego oraz wodorotlenku sodu dla Spółek Grupy TAURON w latach 2018 - 2019.

Przedmiot zamówienia podzielono na IX zadań:

Zadanie I -Kwas solny spożywczy gat. I w/p na 100% - dostawy autocysterną
Zadanie II - Kwas solny techniczny oczyszczony gat. I w/p na 100% o zawartości chlorowodorów min. 31% - dostawy autocysterną
Zadanie III - Kwas solny techniczny oczyszczony gat. I w/p na 100% o zawartości chlorowodorów min. 31% - dostawy cysterną kolejową
Zadanie IV - Kwas solny techniczny oczyszczony gat. I w/p na 100% o zawartości chlorowodorów min. 31% - dostawy cysterną kolejową do miejsca rozładunku
Zadanie V - Kwas solny techniczny oczyszczony gat. I w/p na 100% o zawartości chlorowodorów min. 31% - dostawy w paleto-pojemnikach 1000 L.
Zadanie VI - Wodorotlenek sodu gat. I w/p na 100% - dostawy autocysterną
Zadanie VII - Wodorotlenek sodu gat. I w/p na 100% - dostawy cysterną kolejową
Zadanie VIII - Wodorotlenek sodu gat. I w/p na 100% - dostawy cysterną kolejową do miejsca rozładunku
Zadanie IX - Wodorotlenek sodu gat. I w/p na 100% - dostawy w paleto-pojemnikach 1000 L.

Opis przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania i złożenia oferty określony został w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W zakładce dokumenty znajdują się:
- Podręcznik Oferenta,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się