Powrót

Wdrożenie w ENEA Operator Sp. z o.o. Regulaminu prowadzenia Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych (system prekwalifikacji wykonawców z obszarów: a) elektroenergetycznych robót budowlanych, b) usług projektowych, c) wycinki drzew i krzewów w pasach linii elektroenergetycznych WN, SN, nn)

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Wdrożenie w ENEA Operator Sp. z o.o. Regulaminu prowadzenia Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych
(system prekwalifikacji wykonawców z obszarów:
a) elektroenergetycznych robót budowlanych,
b) usług projektowych,
c) wycinki drzew i krzewów w pasach linii elektroenergetycznych WN, SN, nn)

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.02.2025 | 01:00


» Lokalizacja

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się