Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/5/2018

» Opis zapytania

1. Dekoracje Miasta Zakup i montaż Systemu do montażu flag na słupach z podwójny wysięgnikiem wraz z produkcją flag.

Systemu do montażu flag na słupach z podwójny wysięgnikiem - 50 szt.

Opis systemu:

Wysięgniki w całości wykonane ze stali konstrukcyjno stopowej - stal sprężynowa chromowo-wanadowa 50HF wykonanej zgodnie z normą PN-74/H-84032 dodatkowo ocynkowanej, co gwarantuje ich wysoką odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych (odporność na rdzę oraz promienie UV, sile podmuchy wiatru). Wysięgniki nie mogą być zamocowane na słupach i latarniach na sztywno, koniecznie muszą posiadać system, który gwarantuje odchylanie się wysięgnika - sprężynę wraz z flagą pod naporem siły wiatru. Minimalny kąt odchylenia wysięgnika od miejsca jego montażu: 60º. Wysięgniki muszą być łatwe do montażu, tzn., że ich montaż odbywa się bez użycia jakichkolwiek narzędzi. System dostosowany do rozmiaru flagi 80 x 250 cm , flaga poliester 115g o wysokim parametrze przepuszczalności. Dodatkowo końcówki systemu wyprofilowane i zakończone gumowym lub plastikowym elementem zabezpieczającym flagi przed ześlignięciem.
Do systemu dołączone taśmy z napinaczami do montażu na słupach o różnej średnicy.


Opis montażu:
Montaż na słupach oświetleniowych oraz na terenie drogi dojazdowej do lotniska Szczecin – Goleniów oraz bezpośrednio na terenie lotniska.
Montaż na wysokości dolny wysięgnik min. 5 m od podłoża.; górny wysięgnik o 2,5 m wyżej od dolnego zgodnie z wielością flagi dostarczonej przez Zamawiającego.
Flagi naciągnięte i zabezpieczone przed spadnięciem.
Ilość montaży flag z systemem 50 szt.
Ilość montaży flag 50 szt.
Demontaż flag w systemie trzytygodniowym 100 szt.
Zaplanowane 2 cykle montażowe i 2 cykle demontażowe.
Pierwszy planowany montaż 28 maja 2018 r.
W ramach usługi zapewnienie 24 h gotowości do poprawek lub usuwania flag w czasie trwania 3 tygodniowej kampanii.

Flagi do miejskich słupów oświetleniowych (system jednostronny):
a) flagi w kształcie prostokąta w systemie jednostronnym, każda flaga w rozmiarze 80x250 cm, wykończona dwoma tunelami i dodatkowymi oczkami.
b) flagi uszyte w sposób umożliwiający swobodny montaż do systemu flexflix - poniżej rysunek,
c) flaga z poliestru 115g o wysokim parametrze przepuszczalności, nadruk full color, flagi drukowane technologią cyfrową lub drukiem termosublimacyjnym – pełen prześwit,
d) odporność nadruku na wodę i promieniowanie słoneczne, możliwość prania flag.
e) razem 100 sztuk flag do jednostronnego systemu flexflix w tym planowane 2 różne projekty; tj:
 50 sztuk flag x projekt nr 1,
 50 sztuk flag x projekt nr 2,
a) na etapie realizacji umowy wskazane oględziny w terenie i konsultacje z Zamawiającym - poniżej rysunek poglądowy.FLAGI NA SŁUPY
Lp. Asortyment Ilość Użycie SUMA
1. Flagi do słupów 50 2 100
2. Montaż flag do słupów wraz z systemem 50 1 50
3. Montaż flag 50 1 50
4. Systemy do flag 50 1 50
5. Demontaż flag 50 2 100
SUMA

Zapisy ogólne:
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie pierwotnego stanu technicznego obiektów. Wszelkie powstałe usterki muszą zostać przywrócone do stanu poprzedniego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia powstałe z przyczyn leżących po jego stronie, w trakcie prowadzenia prac w obiekcie i zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt.
3. Uszkodzenia powstałe w wyniku demontażu starych urządzeń Wykonawca jest zobowiązany usunąć lub naprawić na własny koszt.
4. Wykonawca zapewnia podczas montaży i instalacji warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza wykonywanych prac, za utrzymanie należytego ładu i porządku na terenie wykonywania prac, bieżące usuwanie wszystkich nieczystości i odpadów.
6. Wykonawca ponosi całkowita odpowiedzialność za jakość użytych materiałów i urządzeń do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanej usługi.
7. Wynagrodzenie, za poszczególne części obejmuje opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały i gadżety reklamowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się