Wynajem samolotów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie samolotów tłokowych Cessna 150 lub równoważnych, minimum dwumiejscowych do realizacji szkolenia i treningów prowadzonych przez ACSL WSOSP,
z podziałem na zadania:
1.1 Zadanie I – Wynajem jednego samolotu Cessna 150 lub równoważnego I;
1.2 Zadanie II – Wynajem jednego samolotu Cessna 150 lub równoważnego II;
1.3 Zadanie III – Wynajem jednego samolotu Cessna 150 lub równoważnego III.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Formularzu ofertowym” – w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.