Przygotowywanie, dowóz i wydawanie posiłków podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dowozu posiłków (obiadów) dwudaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie do ich miejsca zamieszkania na terenie miasta Lubina oraz ich wydawania codziennie od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem świąt. Przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie osób starszych, niepełnosprawnych i chorych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania posiłków. Szacunkowa liczba dni, w które będą przygotowywane, dowożone i wydawane posiłki wynosi około 179 dni.
Szacunkowa liczba osób, którym będą przygotowywane, dowożone i wydawane posiłki (obiady) w okresie realizacji umowy wynosi około 40 dziennie. Podana przez Zamawiającego szacunkowa dzienna liczba posiłków może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego). Posiłek (obiad) będzie dowożony do miejsca zamieszkania podopiecznego, który posiada decyzję administracyjną przyznającą pomoc w formie posiłku wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie w godzinach od 11.00 do 15.00.
W przypadku, gdy podopiecznego nie ma w miejscu zamieszkania Wykonawca zobowiązany będzie poinformować niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. W cenę posiłku Wykonawca musi uwzględnić koszt „wsadu do kotła” i koszt przygotowania posiłku, przy czym koszt „wsadu do kotła” nie może być niższy niż 10,00 zł. Posiłki muszą być dowożone w odpowiednich pojemnikach termoizolacyjnych jednorazowego użytku, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości potraw (temperatura posiłku musi mieć około 700C, a w przypadku wieloskładnikowego II dania – trójdzielne pojemniki- osobno na surówkę, ziemniaki i mięso). Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad sanitarno – higienicznych na każdym etapie, tj.: produkcji, transportu i wydawania posiłków. Posiłki muszą być dobrej jakości o odpowiedniej wadze i wartości odżywczej zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149 z późn. zm.), zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności. Wykonawca zobowiązany jest do przewożenia posiłków środkiem transportu przystosowanym i dopuszczonym przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną do przewozu żywności, a osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do posiadania aktualnej książeczki sanitarno- epidemiologicznej. Posiłki (obiady) muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania i pokrywać ½ dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej, tj.: zapewnić nie mniej niż 1200 kcal. Na jeden gorący posiłek musi składać się: zupa, drugie danie - mięsne 4 x w tygodniu, bezmięsne lub półmięsne 3 x w tygodniu. W skład potraw wchodzą w szczególności: ZUPA ( 500 g) w skład, której wchodzi np.: porcja rosołowa: kości, kości wędzone, włoszczyzna, warzywa zielone (np. koperek, pietruszka, szczypiorek), przyprawy (np. sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, przyprawa ziołowa i warzywna), ziemniaki, makaron, ryż, kasza DRUGIE DANIE w skład, którego wchodzą np.:
dania mięsne: ziemniaki (250g), kasze, makarony lub ryż (250g), porcja mięsna lub rybna (150g), smalec, tłuszcze, sosy (100g), surówki warzywne (150g), dania bezmięsne: pierogi ruskie (300g),
makaron (z serem), naleśniki, placki (350g), dania półmięsne: bigos, fasolka po bretońsku, łazanki z mięsem i kapustą (350g).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się