Wykonanie przeglądu pompowni wody przeciwpożarowej wraz ze zbiornikami wody i centralą sterującą w TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała EC1

» Opis zapytania

Zapraszamy do przystąpienia do postępowania przetargowego i złożenia oferty zgodnie z załączonymi dokumentami

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

TAURON Ciepło sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się