DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI NA OKRES 36 MIESIĘCY DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W WARSZAWIE, nr sprawy PN-63/18/MS

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę preparatów do dezynfekcji powierzchni (pakiety 1 – 3) dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SIWZ .
2. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z przepisami dla wyrobów medycznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się