Dostawa wyposażenia kuchni SP 29 w Rzeszowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchni wraz z montażem zgodnie z zakresem wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Gwarancja minimum 24 miesiące.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzór umowy wraz z załącznikami.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się