Świadczenie usług serwisowych w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Oddziałów Okręgowych NBP

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych w zakresie systemów, urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, zwanych dalej „Urządzeniami”,
w obiektach Oddziałów Okręgowych NBP. Świadczenie usług serwisowych obejmuje: przeprowadzanie przeglądów okresowych i konserwacyjnych, dokonywanie napraw nieprawidłowości i usuwania awarii mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej Urządzeń, wykonywanie drobnych prac instalacyjnych np. korekt lokalizacji Urządzeń lub przebiegu tras instalacyjnych, wprowadzanie usprawnień technicznych, montaż i demontaż Urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji są określone odpowiednio dla danej części zamówienia, w załączniku nr 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F do SIWZ oraz we wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się