Dostawa Organicznego Roztworu Odkażającego ORO

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Organicznego Roztworu Odkażającego ORO w ilości 1500 dm3 dla zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.
3. W ramach opcji zamawiający może zakupić dodatkowo, maksymalnie, następujące ilości wyrobu:
- Organiczny Roztwór Odkażający ORO – do 750 dm3.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się